מכונות ייצור / ציוד / מפעל / קו Kurkure / Cheetos / Nik Naks / שבבי תירס מכינים עיבוד מכונות

מכונות ייצור / ציוד / מפעל / קו Kurkure / Cheetos / Nik Naks / שבבי תירס מכינים עיבוד מכונות

65,000.00

מכונות ייצור מתקדמות ברמה גבוהה / ציוד / מפעל / קו Kurkure / Cheetos / Nik Naks / שבבי תירס מכינים עיבוד מכונות

תיאור

מכונות ייצור / ציוד / מפעל / קו Kurkure / Cheetos / Nik Naks / שבבי תירס מכינים עיבוד מכונות

מיקום שירות מקומי:
אף אחד
מיקום אולם תצוגה:
אף אחד
בדיקת וידיאו יוצאת:
מסופק
דוח בדיקת מכונות:
מסופק
סוג שיווק:
מוצר חדש 2020