קרנית

קרנית היא חלקה הקדמי של העין האנושית, הקרנית מכסה את הקשתית והאישון. הקרנית תפקידה לספק את רוב העוצמה של העין, ביחד עם העדשה, היא אחראית לשבירת האור ולכן יש לה חלק בהתמקדות העין בדמות.
בקרנית ישנם קרנות עצבים, הם בעלי רגישות למגע, טמפרטורות שונות וכימיקלים, מגע כלשהוא בקרנית יגרום מיידית לסגירה רפלקסיבית של העפעף.
קידום אורגני | קידום אתרים